ข้อตกลงการใช้งาน

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Mandarin.co.th

บริษัท แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะอธิบายถึงวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท
การสมัคร ผู้ขอใช้บริการต้องลงทะเบียนโดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล สร้างชื่อและรหัสผ่าน เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถสั่งซ้อสินค้าของทางเว็บไซต์ได้ทันที
เมื่อผู้ขอใช้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก็จะปรากฎข้อความแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงซึ่งข้อมูลนี้ที่จะถูกเก็บไว้ใน “แฟ้มประวัติ” ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเว็บไซต์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไว้ด้วยข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

 1. ที่อยู่อีเมล์
 2. ชื่อและนามสกุล
 3. ที่อยู่
 4. รหัสไปรษณีย์
 5. เพศ
 6. วันเกิด
 7. อาชีพ
 8. หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ
 9. ข้อปฏิบัติ เงื่อนไข และคำยินยอมของผู้ขอใช้บริการ

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 • บริษัท แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด จะไม่ใช้หรือแบ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในลักษณะที่แตกต่างไปจากสิ่งที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ
 • บริษัท แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในการดำเนินการและดูแลรักษาบัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการ และบริการของทางเว็บ ตัวอย่างเช่น ทางเว็บไซต์จะส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ขอใช้บริการ เมื่อผู้ขอใช้บริการทำการลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริการ และบอกกล่าววิธีการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องตอบอีเมล์กลับมาเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่ได้กรอกไว้ในขั้นตอนการขอใช้บริการของทางเว็บไซต์ หากไม่ตอบอีเมล์นี้ภายในเจ็ดวัน จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการถูกยกเลิกการใช้บริการ ซึ่งขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำที่อยู่อีเมล์ของผู้ขอใช้บริการไปใช้สร้างบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต และในบางครั้ง อาจจะส่งอีเมล์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับบริการที่มีในช่วงนั้น ๆ หรือแนะนำให้ทราบถึงการปรับปรุงระบบหรือแบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของ ซึ่งอีเมล์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการกำหนดรูปแบบของบริการที่ได้ร้องขอไว้ จึงไม่สามารถจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกกับรายการส่งจดหมายเหล่านี้ได้ แต่อาจจะเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็นนั้นได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการโดย

บริษัท แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเท่าที่ จำเป็นต้องกระทำตามกฎหมายหรือมีเหตุอันควรเพื่อที่จะ

 • ปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของบริษัท
 • ปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท และของสมาชิก
 • ปฏิบัติตามภาวะจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ขอใช้บริการหรือสาธารณชน

การแสดงความคิดเห็น หรือนำไปเผยแพร่

 • สินค้าของทางบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์ อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนทุกชนิด หรือสินค้าฝากขายจากสำนักพิมพ์อื่นๆ มีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ห้าม ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • การแสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์วิจารณ์ ในเว็บไซต์ควรใช้คำสุภาพ ขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นอันทำให้เกิดความเสื่อเสียต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือต่อบุคคลอื่น
©2011 Mandarin Education Groups , Alright Reserved.