เกี่ยวกับเรา

สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น อดีตเป็นศูนย์ หนังสือแมนดาริน ซึ่งให้บริการในด้านการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนและหนังสืออ้างอิงจากประเทศจีน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตามความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในปี 2003

แมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป ได้ทำการจัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนและคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ในการสอน จัดทำและเรียบเรียงหนังสือต่างๆ ให้กับนักเรียนไทย เช่น หนังสือสนทนาภาษาจีนเร่งรัด เล่ม 1 และเล่ม 2 คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน หนังสือภาษาจีนสำหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นชุดแรกของ สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น ที่มีการตีพิมพ์และจัดจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด ปัจจุบัน สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น จึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการจัดหาการตีพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือภาษาจีนตามความต้องการของตลาด อย่างเป็นทางการ

©2011 Mandarin Education Groups , Alright Reserved.